Kannerfuesbal 18.02.2023


15 January 2023

Den 18.2 invitiéieren Mir Iersch an Är Kanner All häerzlechst op eisen Kannerfuesbal an de Préizerdaul 'op d'Fabrik'